2012. április 27., péntek

Kezdődik az ének

Kezdetre
       Kezdôdik az ének
       Az Úr Fölségének.
       Kezdôdik a szent áldozat.
       Alázatos hittel
       Imánk hozzád sír fel.
       Ó Atyánk, kegyesen fogadd.
       Bűnbánó szívvel koldulunk:
       Könyörülj népeden, Urunk,
       Érte halt halált szent Fiad.
2.      Dicsôítésre
       Isteni szent Fölség,
       Hála és dicsôség
       Tégedet illet egyedül.
       Trónod zsámolyára
       Száll szívünk imája
       Égbe, hol szent Fölséged ül.
       A szívünk Tehozzád eped.
       Köszönjük, hogy szent Gyermeked
       Küldted el békekövetül.
3.      Evangéliumra
       Isten jó hírével
       Közibénk jövén el,
       Irgalmat prédikált nekünk.
       Minden rút hibánkat
       Lemossa a bánat,
       Istenhez visszatérhetünk.
       A kereszt üdvösség jele,
       Éljünk hát és haljunk Vele:
       Így mentjük meg az életünk.
4.      Hiszekegyre
       Hiszünk az Atyában,
       Ég és föld Urában:
       Ô adott nékünk életet.
       Szent Fia, a Bárány,
       Drága vére árán
       Istenhez visszavezetett.
       Szentlélek a vigasztaló,
       Kiben a bűnnek meghaló
       Életünk újjászületett.
5.      Felajánlásra
       A kereszt oltárán
       Jézus, égi Bárány,
       Atyjának föláldoztatott.
       Kenyér s bor színében
       Megújítja szépen
       Az áldott szent áldozatot.
       Ó Atyánk, kegyesen fogadd,
       Hintsd le ránk szent malasztodat
       S fordítsd el tôlünk haragod.
6.      Felajánlásra
       Mi is a szívünket,
       Búnkat, örömünket
       Áldozzuk, ó Atyánk, Neked.
       Kezed áld, vagy büntet,
       Egész életünket
       Adtad, hát el is veheted.
       Jézusért bízva szenvedünk,
       Jézusé legyen életünk,
       Ki értünk fölfeszíttetett.
7.      Szent, szent-re
       Szent vagy, Uram, szent, szent:
       Zengik a mennyben fent
       Ujjongó szentek, angyalok.
       Szent vagy, Uram, szent, szent:
       Bűnös földön itt lent
       Visszhangnak szállnak sóhajok.
       A kereszt áldja szent neved,
       Ôvele hódolnak Neked
       Emberi s angyali karok.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése